Akademiuddannelsen i Automation og drift giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien. Du kan specialisere dig inden for industri eller offshore.  

Tag en akademiuddannelse i automation og drift (au)

En god uddannelse for fremtiden
Automation er et område, der har meget stor betydning for vores hverdag og samtidigt et felt, hvor der venter mange udviklingsopgaver. Det gælder for eksempel hele energiområdet, velfærdssektoren, den industrielle produktion og inden for offshore. 

Med en akademiuddannelse i Automation og Drift bliver du i stand til at stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

Hvem er målgruppen?

Akademiuddannelsen i Automation og drift er målrettet til faglærte som elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere, smede eller til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med automationsrelaterede opgaver som for eksempel planlægning af udviklingsopgaver, modellering, automatiseringsarkitektur, mv.

Med automation og drift får du følgende kompetencer  

På uddannelsen i automatik og drift får du kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. Du anvender din viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

Du kan specialisere dig inden for to retninger:

  • Industri
  • Offshore, olie og gas

Du lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og du kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for det område, du specialiserer dig i.

På uddannelsens moduler i offshore får du særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Med automation og drift kan du: 

  • bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller i virksomhederne
  • stå i spidsen for den praktiske installation herunder opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske eller offshoreanlæg i produktionstekniske miljøer

Sådan er automation og drift opbygget

Automation og drift au er opbygget med fagområder som teknik, produktion, service mv. Akademiuddannelsen i automation og drift består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende enkelte akademifag som selvstændige opkvalificeringskurser.
Der er intet krav om, at når du først er startet, skal du fortsætte.