Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion styrker din karriere inden for produktionsoptimering og innovative processer. Lær at analysere, planlægge og vurdere hvornår og hvordan nye idéer, systemer og metoder skal implementeres i produktionen for at sikre en fortsat innovativ produktudvikling.

Derfor bør du læse innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion er til dig, der allerede har en god faglig uddannelse, men ønsker at bygge videre og hold dine kompetencer skarpe, så du står stærkere i din karriere.
På akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion opnår du færdigheder til at kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for innovation, produktudvikling og produktion, samt at kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i virksomheden.

Hvilke fordele har uddannelsen?

Uddannelsen ruster dig til at udvikle ideer og føre dem ud i livet. Hvad enten du ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for for innovationsprocesser.

Du kan vælge imellem to uddannelsesretninger, som sikrer, at du kan specialisere dig inden for de områder, som er særlig relevante for dig og din fremtidige karriere:

  1. Innovation
    Nytænkning – ideer – og evnen til at realisere dem!
    Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling – men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. Du lærer hvordan man vurderer hvilke ideer, der bør føres ud i praksis og hvordan ideerne implementeres.

  2. Produktion
    Optimering af virksomhedens kvalitet og produktion!
    Lær hvordan man sikrer, at virksomhedens kvalitet og produktion optimeres, både i form af den interne håndtering og brug af forskellige systemer.

Bliv stærk inden for innovation af nye produkter

Hjælp din virksomhed med at forholde sig til produktudvikling og lægge en strategi for, hvordan I arbejder med processen. Ved at arbejde systematisk med produktudvikling, styrker I chancen for succes i din virksomhed. 

Deltagerprofil

AU i Innovation, produkt og produktion er især rettet mod dig, der har baggrund i en produktionsvirksomhed og gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.
Som faglært har du adgang til uddannelsen - og er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan.