Med faget ejendomshandel 2 får du viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger

  Faget er et obligatorisk fag på retningen Ejendomsmægler  akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

I faget ejendomshandel får du teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger. 
Du lærer at håndtere de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger.

Faget giver dig kompetencer til at kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser. Du lærer at rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte samt anvende teori for personligt salg.

Indhold i faget:

  • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
  • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
  • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
  • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
  • Finansiering af boliger

Målgruppe

Faget er for dig, der vil klædes på til at rådgive om, hvordan man indgår lejeaftaler og fastsætter huslejer, samt have en viden om reglerne for tvangsauktion, så du på den ene side kan være med til at forebygge tvangsauktion og på den anden kan rådgive en auktionskøber om handlen. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.