I kølvandet på finanskrisen er kreditgivning til privatkunder fortsat meget centralt i den finansielle sektor. Lovgivningsmæssige reguleringer og stramninger har sat en ny dagsorden, der skal gå hånd i hånd med kreditvurderingen af den enkelte kunde.

På faget Kredit til private får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne kreditvurdere på kundeniveau, og du lærer at identificere risikoengagementer og udfærdige handlingsplaner samt at se sammenhængen til de lovgivningsmæssige krav, herunder især belastningen af solvensen.

Kredit til private opdaterer, udvider og udvikler rådgiverens kreditmæssige kompetencer.

Du lærer bl.a. om:

  • Betydningen af gældsfaktor, rådighedsbeløb og formue
  • Langsigtet kreditvurdering, livsløbsfase og udefra kommende faktorers betydning
  • Skattesystemet, herunder virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
  • Bankpakker
  • Ratingmodeller
  • Kundeklassifikationer

Form

Faget er tilrettelagt som en kombination af undervisning, hjemmeopgaver og vejledning. Der afsluttes med projektopgave og mundtlig eksamen. Niveauet svarer til akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Ansøgningsfrist

2 uger inden studiestart.Hvis der er ledige pladser, optager vi dog studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.