Diplomuddannelsen i Softwareudvikling kvalificerer dig til at udvikle software til samfundets stigende digitaliseringsbehov.

Diplomuddannelse i Softwareudvikling er en erhvervsrettet videregåede uddannelse med formålet at kvalificere dig til at kunne fungere selvstændigt som it-specialist med fokus på integration og arkitektur og til at indgå i fagligt samarbejde som udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger.

Du får viden og kompetencer til at håndtere store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper. Du lærer også at nyudvikle eksisterende systemer. Samtidig lærer du at håndtere og formidle processen omkring softwareudvikling.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

På uddannelsen i Softwareudvikling får du ny viden og kompetencer til at planlægge og konstruere store softwaresystemer baseret på best practices for arkitektur og design, og du lærer at integrere dine systemer med andre.

Du lærer;

  • hvad der skiller et godt interface fra et dårligt
  • at tilrettelægge og designe en brugergrænseflade ud fra best practice inden for design og udvikling af brugergrænseflader
  • at forstå æstetiske virkemidler og psykologiske faktorers rolle i interaktionen mellem brugere og systemer
  • omsætning af komplekse informationsstrukturer til navigation
  • designmetoder for udvikling af interfaces, herunder rapid prototypin

Faget tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag og der er mulighed for værdifuld sparring med et professionelt netværk af softwareudviklere.

Efter endt uddannelse kan du:

  • udvikle online-løsninger, der kan anvendes på forskellige platforme
  • planlægge og konstruere store softwaresystemer baseret på best practices for arkitektur og design
  • integrere dine systemer med andre
  • fortsætte på en relevant masteruddannelse