Diplomuddannelsen i Softwareudvikling er en erhvervsrettet videregåede uddannelse med formålet at kvalificere dig til at kunne fungere selvstændigt som it-specialist. 

Uddannelsen giver en it-profil med fokus på integration og arkitektur til at indgå i fagligt samarbejde som udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger. Du får viden og kompetencer til at håndtere store it-udviklingsprojekter, og lærer at bruge forskellige databasetyper. Du lærer også at nyudvikle eksisterende systemer. Samtidig lærer du at håndtere og formidle processen omkring softwareudvikling.

Valgfag: Interfacing

Succesen af et veludviklet stykke software afhænger ofte af om brugerne har en positiv oplevelse af at benytte der.

Lær hvorledes man tilrettelægger og designer en brugergrænseflade, som både understøtter brugen af ens software, men også er med til at skabe en positiv oplevelse af det.

I dette valgfag lærer du:

  • Hvad der skiller et godt interface fra et dårligt.
  • At tilrettelægge og designe en brugergrænseflade ud fra best practice indenfor design og udvikling af brugergrænseflader.
  • At forstå æstetiske virkemidler og psykologiske faktorers rolle i interaktionen mellem brugere og systemer.
  • Omsætning af komplekse informationsstrukturer til navigation.
  • Designmetoder for udvikling af interfaces, herunder rapid prototyping

Faget tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag og der er mulighed for værdifuld sparring med et professionelt netværk af softwareudviklere.