På faget Konstruktion får du kompetencer til at anvende statistik og styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion, men kan også læses selvstændigt.

Lær at dimensionere simple konstruktioner med statik og materialelære og at tjekke om en konstruktion har den rette styrke
I faget Konstruktion får du kompetencer til at anvende statistik og styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner.

Herudover lærer du at vurdere produktionsdokumentation ud fra et styrkemæssigt synspunkt og dermed konstruktørens bagvedliggende overvejelser og beregninger vedrørende dimensionering og materialevalg.
Du får viden om materialers styrkeegenskaber og de tilhørende prøvningsmetoder samt styrkeegenskaberne i forhold til dimensionering af enkle statiske konstruktioner.

Indhold i faget:

  • Udvalgt matematik og trigonometri
  • Beregning af snitkonstanter
  • Kræfter og deres enheder, opløsning og sammenlægning af kræfter
  • Torsions- og bøjningsmomenter og deres enheder
  • Ligevægtsprincippet i statik
  • Ydre statiske kræfter, ydre ligevægt og frilegemediagrammer
  • Dimensionerende kræfter og deres ligevægt med indre statiske kræfter
  • Beregning af normal-, tvær- og bøjningsspændinger
  • Sammenlægning af spændinger og beregning af referencespænding
  • Gængs konstruktionsståls styrkeegenskaber med henblik på dimensionering

Målgruppe

Faget er for dig, der vil lære om forskellige materialers styrkeegenskaber og om prøvemetoder. Dig der vil øge din viden om  grundlæggende statik i praksis og være i stand til at foreslå og formidle alternative konstruktionsløsninger.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.