På uddannelsen lærer du at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssigeforhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynetsbekendtgørelse.

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte ogvidereudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokuspå sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssigeforhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynetsbekendtgørelse.

Indhold i faget:

 • Love og bekendtgørelser og aktørers roller 
 • APV og PSS 
 • Bygherrens og sikkerhedsorganisationens pligter 
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde- i både projekterings- og planlægningsfasen
 • Koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugttagning
 • Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter 
 • Arbejdsmiljørigtig udførelse 
 • Praktiske øvelser og opgaver 
 • Byggepladsbesøg 
 • Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld 
 • Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd 
 • Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudformer 
 • o.m.m. 

Målgruppe

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Den er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser. Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet modarbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.