Akademifaget (au) Større anlæg med komfortkøl klæder dig på til at vurdere muligheder for optimering af køleanlæg, aflæse anlægsdokumentation og anvende h-log (p) diagrammet til beregning af køletekniske processer.

  Fagmodul på uddannelsen i Bygningsautomatik.

På akademifaget Større anlæg med komfortkøl har fokus på forståelse af opbygningen og funktionen af større ventilationsanlæg med køl, med henblik på at kunne identificere, om anlægget er korrekt indstillet, men ikke fungerer, eller om anlægget har fejl, som kræver at tekniker tilkaldes.

Indhold i faget:

  • Opbygning af ventilationsanlæg med køl
  • Praktiske forhold vedr. installation af anlæg med køl
  • Et- og to-trins køleanlæg og de væsentligste komponenter i disse
  • Dimensionering og drift af ventilation og varmepumpeanlæg
  • Lovgivning og arbejdsmiljømæssige begrænsninger
  • Kølemidlers miljøpåvirkning

 Uddanelsen er udviklet i samarbejde med Solar School.

Målgruppe

Fagmodulet (au) Indeklima i større bygninger er for dig, der er faglært elektriker med viden om installering af tekniske bygningsinstallationer.

 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.