NYHED

UDDAN DIG MED SPECIALE I BYGNINGSAUTOMATIK

Vælg imellem 6 fagmoduler og få kompetencer inden for bygningsautomatik (BMS). Uddannelsen har fokus på anvendelsen af digitalisering og andre forskellige el-tekniske løsninger til at opnå en mere energieffektiv drift i bygninger og etablering af energieffektive og intelligente bygninger.

Akademiuddannelsen (au) i El-installation fåes nu også med speciale i Bygningsautomatik. Uddannelsen har fokus på anvendelsen af digitalisering og andre forskellige el-tekniske løsninger til at opnå en mere energieffektiv drift i bygninger og etablering af energieffektive og intelligente bygninger.
Bygningsautomatik - også kaldet CTS (central tilstandskontrol og -styring) eller IBI (intelligente bygningsinstallationer) - styrer, regulerer og overvåger bygningens mange tekniske installationer. Fordelen ved bygningsautomatik er, at bygningens tekniske installationer tilpasses efter det aktuelle behov og på den måde sparer du på energien i virksomheden og opnår samtidig et bedre indeklima.

Bliv en vigtig medspiller i virksomheden

Med en akademiuddannelse (au) i med de nye fagmoduler Bygningsautomatik bliver du kvalificeret til selvstændigt at kunne varetage intelligent styring af bygninger og andre forskellige el-tekniske løsninger. Du får kompetencer til at programmere bygninger, således alle tekniske installationer styres og reguleres optimalt.

Uddannelsens indhold

De nye automatik fagmoduler inden for byggeri er udviklet for at dække et behov i markedet, hvor virksomhederne efterlyser særlige kompetencer hos deres medarbejdere inden for intelligent styring af bygninger og planlægning af bygningsautomatiksystemer. 
De 6 nye bygningsautomatik fagmoduler giver dig indblik i, hvordan bygningsautomatiksystemer er opbygget, hvordan de fungerer og hænger sammen.

6 nye bygningsautomatik fagmoduler:

Fagmodulet Bygningsautomatik Systemkendskab er tænkt som et grundlæggende fagmodul, og Bygningsautomatik Koordination er det efterfølgende. Derefter kan man kombinere med fagmodulerne Dynamisk lys, Større anlæg med komfortkøl og Indeklima i store bygninger, hvis man har behov for mere detaljeret viden på disse områder.
Fagmodulet Bygningsautomatik Funktionsafprøvning er tilrettelagt, så du lærer at udføre den lovpligtige afprøvning på et bygningsautomatikanlæg.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

Digitalisering af energitjenester og drift af bygninger kan give betydelige energibesparelser i fremtiden Energistyrelsen, og du vil få en centrale kompetencer til, at forstå, fejlfinde og planlægge systemer i bygningsautomatik.

Efter endt uddannelse kan du:
  • optimere og tilpasse en bygnings daglige drift og brug, og du kan forstå alle former for automatik
  • håndtere Building Management Systems (BMS) og moderne el-installationer i bygninger
  • Måle indeklima samt anvise løsninger på problemer med eksisterende ventilationsanlæg i større bygninger
  • optimere større ventilationsanlæg, herunder i forhold til komfort og energibesparelser
  • analysere dig frem til effektive løsninger til belysning

Deltagerprofil

Deltidsuddannelsen til Bygningsautomatik henvender sig til dig, der ikke har mulighed for at tage uddannelsen på fuldtid. Du er faglært med en el- eller VVS-teknisk baggrund eller tilsvarende, og har min. 2 års erhvervserfaring inden for faget.

Studerende på Akademiuddannelse i EL-installation kan tage fagmodulerne som valgfrie fagmoduler.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Solar

Vores undervisere sørger for, at teori og praksis ligger tæt op ad hinanden. Derfor har vi indgået et unkit samarbejdet med Solar i Vejen, hvor en stor del af praksis foregår hos Solar School.