Eksklusiv masterclass i sustainability

Forløb med 6 intensive dage

Få viden og værktøjer til håndtering af en bæredygtig fremtid

Som konkurrencedygtig virksomhed i dag og i fremtiden er det essentielt at kunne udvikle bæredygtige strategier – og ikke mindst at kunne eksekvere på dem. I samarbejde med Reccura udbyder Smart Academy nu en eksklusiv masterclass i sustainability, som gør deltagerne i stand til netop det.

Vi har allieret os med nogle af de absolut mest kompetente undervisere i udarbejdelse af og eksekvering af bæredygtighedsstrategier.

De formidler skarpt og medrivende, og du kommer til at stå med konkrete værktøjer, som umiddelbart efter forløbet kan implementeres i din virksomhed.

Undervisningsforløbet foregår henover 6 intensive dage med følgende indhold:

 • Modul 1: Bæredygtighed og FN's Verdensmål - Dette modul tjener som grundlag for forståelsen af bæredygtighedens kerneprincipper samt vigtigheden af FN's 17 verdensmål. Vi udforsker, hvordan virksomheder kan integrere verdensmålene som strategiske retning og skabe meningsfulde forandringer.
 • Modul 2: ESG og CSRD Rapportering - Få en dybdegående indsigt i ESG-rapporteringens betydning og lær om den nye EU taxonomi. Vi udstyrer dig med værktøjer til at udføre væsentlighedsanalyser, som guider din virksomhed til at fokusere på det afgørende.
 • Modul 3: Klimaregnskab og Strategiudvikling - Dyk ned i GHG-protokollens beregninger og strategiudvikling for at reducere CO2-udslip. Lær at anvende livscyklusanalyser til at træffe velinformerede beslutninger.
 • Modul 4: Cirkulær økonomi og bæredygtige forretningsmodeller - Forstå planetære grænser og lær at integrere cirkulær økonomi i din virksomhed. Vi udforsker også policy, cirkulært produktdesign og nye forretningsmodeller.
 • Modul 5: Energi- og procesoptimering - Opnå praktiske færdigheder inden for energioptimering og procesforbedringer ved hjælp af avancerede værktøjer og grøn energi.
 • Modul 6: Strategier til Reduce, Reuse og Recycling - Få indblik i EU's krav til affald og strategier til at opfylde dem. Vi udforsker også det europæiske affaldshierarki og undersøger metoder til materialeudskiftning på ikke-genanvendeligt plast.

Efter gennemførsel af masterclass’en er du i stand til at:

 • Analysere på virksomhedens eksisterende bæredygtigheds-initiativer og klimaaftryk
 • Vurdere, hvad der er væsentligt for virksomheden at rapportere på ift ESG
 • Lave ESG-rapportering
 • Udarbejde en strategi for optimering af bæredygtighed
 • Lede og udføre tiltagene, du har beskrevet i strategien
 • Udvikle nye forretningsområder