Du har mulighed for at få op til 10.000 kr. til videreuddannelse.

VEU-omstillingsfond

Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt.
Er du ufaglært eller faglært, har du hvert år til og med 2027 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelser via Omstillingsfonden.
Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Ny pulje for personer med en videregående uddannelse

OBS! Der er ikke flere midler i puljen i år.

Det er nu muligt for personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau at søge midler via omstillingsfonden.
Personer med en videregående uddannelse kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter som ufaglærte og faglærte, bortset fra akademiuddannelsen i ledelse, diplomuddannelsen i ledelse og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Hvad er omstillingsfonden?

Omstillingsfonden er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og har bl.a. til formålet at give medarbejdere på arbejdsmarkedet et kvalifikationsløft, og at man som medarbejder løbende kan holde sine kompetencer ajour og relevante.

Omstillingsfonden uddeler i alt 86 millioner pr. år fra 2024 til 2027, som fordeles efter ’først til mølle’ princippet. Fra 2024 har du mulighed for at søge midler fra Omstillingsfonden.  Fonden dækker dit samlede deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2027.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot selv betale differencen.