Få op til 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse fra Omstillingsfonden.

HVAD

Omstillingsfonden uddeler i alt 65 millioner pr. år fra 2018 til 2021, som fordeles efter ’først til mølle’ princippet. Fra 1. august 2018 har du mulighed for at søge midler fra Omstillingsfonden.  Fonden dækker dit samlede deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot selv betale differencen.

*Omstillingsfonden dækker dog ikke indledende/studieforberedende forløb, bøger og forplejning. 

HVEM

Der er en række adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage midler fra Omstillingsfonden:

 1. Du er faglært eller ufaglært. Dvs. at du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Som privatist er du også omfattet. 
 2. Du er i beskæftigelse og ansat ved holdstart, dvs. at skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
 3. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplomfag opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført hele uddannelsesforløbet.
 4. Du er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser.
 5. Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

 Der kan ikke ydes tilskud til:
 1. Selvstændige 
 2. Ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse
 3. Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser 
HVORNÅR

Du kan tidligst 3 måneder før holdstart få tildelt tilskud. Såfremt du sender en ansøgning mere end 3 måneder før holdstart, vil du modtage et afslag og bedes sende en ny indenfor tildelingsperioden.

Bemærk at fristen for ansøgning om refusion fra omstillingsfonden er første undervisningsdag.

 HVORDAN
 1. Tilmeld dig et fag på smartacademy.dk
 2. I tilmeldingsformularens betalingsbillede, vælger du "Privat med kort" og sætter flueben i "Betaling via omstillingsfonden".
 3. Herefter præsenteres du for en række spørgsmål om din uddannelsesbaggrund, din beskæftigelsessituation og eventuelt tidligere modtaget tilskud fra omstillingsfonden i det pågældende kalenderår.
 4. Bekræft rigtigheden af dine oplysninger i tro- og loveerklæringen og send din tilmelding.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt et fag, skal du udfylde en tilmeldingsblanket.