Få op til 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse fra Omstillingsfonden

Er du ufaglært eller faglært, har du hvert år til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelser via Omstillingsfonden.
Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder, er det gratis.

Hvad er omstillingsfonden?

Omstillingsfonden er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og har bl.a. til formålet at give medarbejdere på arbejdsmarkedet et kvalifikationsløft, og at man som medarbejder løbende kan holde sine kompetencer ajour og relevante.

Omstillingsfonden uddeler i alt 65 millioner pr. år fra 2018 til 2021, som fordeles efter ’først til mølle’ princippet. Fra 1. august 2018 har du mulighed for at søge midler fra Omstillingsfonden.  Fonden dækker dit samlede deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot selv betale differencen.

Omstillingsfonden:

Spørgsmål og svar om uddannelsesstøtten

 • Kan du få gratis videreuddannelse via Omstillingsfonden?

  Du er kvalificeret til Omstillingsfonden hvis:

  1. Du er faglært eller ufaglært. Dvs. at du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Som privatist er du også omfattet.
  2. Du er i beskæftigelse og ansat ved holdstart, dvs. at skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.
  3. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplomfag opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført hele uddannelsesforløbet.
  4. Du er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser.
  5. Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.


  Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.

  Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

 • Der kan ikke ydes tilskud til:
  1. Selvstændige
  2. Ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse
  3. Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser
 • Hvor længe kan jeg få gratis uddannelse?

  Ordningen med Omstillingsfonden gælder fra 1. august 2018 – 31. december 2021, og du kan søge 10.000 kr. hvert år

 • Hvornår skal jeg ansøge?

  Du kan tidligst 3 måneder før holdstart få tildelt tilskud. Såfremt du sender en ansøgning mere end 3 måneder før holdstart, vil du modtage et afslag og bedes sende en ny indenfor tildelingsperioden.

  Bemærk, at fristen for ansøgning om refusion fra omstillingsfonden er første undervisningsdag.

 • Hvordan kan du bruge tilskuddet?

  Der er forskellige priser på modulerne, og det er helt op til dig, hvor mange moduler du tager – du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. pr. år fra Omstillingsfonden.

  Midlerne fra Omstillingsfonden dækker dog ikke dine udgifter til bøger, transport, tilkøb af vejledning eller lignende.

  Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden, og samtidig vil søge økonomisk støtte ved en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den anden kompetencefond.

 • Sådan søger du om tilskud fra Omstillingsfonden

  Vi har gjort det nemt for dig at få fingrene i de 10.000 kr. fra Omstillingsfonden. Følg nedenstående og ansøg direkte fra vores site.

  1. Tilmeld dig et fag på smartacademy.dk
  2. I tilmeldingsformularens betalingsbillede, vælger du "Privat med kort" og sætter flueben i "Betaling via omstillingsfonden".
  3. Herefter præsenteres du for en række spørgsmål om din uddannelsesbaggrund, din beskæftigelsessituation og eventuelt tidligere modtaget tilskud fra omstillingsfonden i det pågældende kalenderår.
  4. Bekræft rigtigheden af dine oplysninger i tro- og loveerklæringen og send din tilmelding

Brug for hjælp til, hvad de 10.000 kr. skal bruges til?
Vil du gerne i gang med at videreuddanne dig? Men du ved ikke helt, hvor du skal starte? Eller hvilken uddannelse, der er bedst for dig i forhold til dine karriereønsker og behov? Så er der hjælp at hente hos vores karrierecenter.