Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. til videreuddannelse.

VEU-omstillingsfond

Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt.
Er du ufaglært eller faglært, har du hvert år til og med 2023 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelser via Omstillingsfonden.
Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Hvad er omstillingsfonden?

Omstillingsfonden er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og har bl.a. til formålet at give medarbejdere på arbejdsmarkedet et kvalifikationsløft, og at man som medarbejder løbende kan holde sine kompetencer ajour og relevante.

Omstillingsfonden uddeler i alt 65 millioner pr. år fra 2018 til 2023, som fordeles efter ’først til mølle’ princippet. Fra 1. august 2018 har du mulighed for at søge midler fra Omstillingsfonden.  Fonden dækker dit samlede deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2023.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot selv betale differencen.