Find en uddannelse eller et fag / kursus der passer til din karriere.

Efteruddannelse i økonomi - Invester i din fremtid

Tag en unik deltidsuddannelse der stiller dig stærkere og forbedre dine egne karrieremuligheder
Vi du gerne blive dygtigere til at dissekere regnskaber, kreditvurdere kunder, navigere sikkert i skattelovgivningen eller økonomistyre med SAP?
Vi udbyder mange efteruddannelsesmuligheder inden for Finans og økonomi på både akademi og diplomniveau, og alle med omdrejningspunktet om dig som medarbejder i branchen. Vores målsætning er at levere læring og udvikling på alle niveauer.

Hvad går en videreuddannelse i økonomi ud på?

Med en videregående uddannelse i økonomi får du nye kompetencer inden for økonomi og ressourcestyring. Med en akademiuddannelse (au) i økonomi og ressourcestyring bliver du kvalificeret til selvstændigt at kunne varetage virksomhedens arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i handels-, produktions-, og servicevirksomheder såvel nationalt som internationalt. Økonomi au sikrer du dig de helt rigtige redskaber til at sikre virksomhedens finansielle situation, og din egen karriere.

Hvilke efteruddannelser kan du tage?

Hos Smart Academy har du mulighed for at tage en hel akademiuddannelse (au) i økonomi og ressourcestyring. Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som læses på deltid.

Uddannelsen består af to obligatoriske fag og en række valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. En akademiuddannelse tager typisk tre år at gennemføre med et til to fag pr. semester. Hvert fag har en varighed på ca. tre til seks måneder.

Til dig, der ønsker en diplomuddannelse kan du tage en hel Diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab. På diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab får du styrket dine kompetencer inden for økonomi og regnskab, og du lærer at arbejde professionelt med økonomisk analyse, rådgivning om en virksomheds optimale finansieringssammensætning og udarbejdelse af regnskaber og budgetter.

Du får ikke alene styrket dine generelle kompetencer inden for økonomi og regnskab på diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab, men gennem din prioritering af valgmoduler får du også styrket dine specifikke kompetencer i forhold til virksomhedens strategiske mål.

 

Sammensæt din egen uddannelse i økonomi og ressourcestyring

Akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring har ingen studieretning, så du har mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra lige netop dine behov og interesser.
Du bestemmer også selv, om du vil tage hele akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring eller blot udvælge de fag og den fagkombination, der passer til dig.

Du kan også skræddersy din egen diplomuddannelse. Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab er en efteruddannelse på bachelorniveau, som typisk tager 2 eller 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Find en uddannelse, der matcher dine ønsker og behov.

Du kan vælge at tage en hel uddannelse, et enkelt fagmodul eller et kursus.