På faget Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder lærer du, at styre en mindre byggevirksomhed og håndtere økonomien i byggesager

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Byggekoordination.

Du opnår gennem dette fag en overordnet forståelse for, hvordan en virksomhed og et bygge- eller anlægsprojekt fungerer økonomisk.
Derudover lærer du hvilke indirekte faktorer i organiseringen og omverdenen, der påvirker økonomien i både projekter og virksomhed.

Du får undervisning i projektbudgetter, økonomisk risikostyring, rentabilitet og efterfølgende vil du selv kunne lave mindre budgetter og udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger, dækningsbidrag og risici.

Indhold i faget:

  • Projektbudgetter
  • Økonomisk risikostyring
  • Rentabilitet
  • Centrale økonomiske begreber og deres betydning, såsom likviditet, dækningsbidrag, risiko, kapacitetsomkostninger, variable omkostninger samt betydningen af efterkalkulation

Målgruppe

Faget er for dig, der gern vil klædes bedre på til at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk og at igangsætte forbedringsprocesser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.