Med diplomfag Test får du kompetencer til at designe og gennemføre systematiske test af større systemer

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Softwareudvikling

Faget Test bliver du kvalificeret til at kunne planlægge og gennemføre tests og giver dig en forståelse for placering og betydning af test i metodikker for systemudvikling.

Faget Test giver dig nye værktøjer til at planlægge og eksekvere test, designe testbare systemer og fastlægge principper for systemdesign, som sikrer at systemet er testbart.

Indhold i faget:

  • sporbarhed mellem systemkrav og test på alle niveauer
  • kriterier for testdækningsgrad
  • teknikker til verifikation og validering
  • opbygning af testbare systemer
  • opbygning af systemer til styring af test og fejlretningsprocesser i udviklingsprojekter

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil designe og gennemføre systematiske tests af store systemer.