Med diplomfag Udvikling af store systemer får du indsigt i vigtige systemudviklingsmetoder, som continuous integration and delivery, og du bliver klædt på at til indgå i et samarbejde i store udviklingsorganisationer.

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Softwareudvikling

Faget Udvikling af store systemer giver dig værktøjerne til at designe, implementere og vedligeholde store systemer, der kan skaleres.

Med faget Udvikling af store systemer får du værkstøjer til at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store IT-systemer, samt til at benytte versionsstyringssystemer og konfigurations- og fejlrapporteringsystemer til at sikre løbende test, integration og deployment af softwaren.
Du får også tjek på, hvordan du kan benytte forskellige teknikker til opdeling af et system i delsystemer for at lave løse koblinger mellem systemets dele og minimere afhængighederne.

Indhold i faget:

  • systemer til løbende kvalitetssikring og levering (continuous integration and delivery)
  • konfigurations- og fejlrapporteringssystemer
  • arkitekturmønstre for store, distribuerede systemer

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil udvikle store kvalitets IT-systemer i en effektiv og sikker proces.