Kurset ruster dig til at håndtere de krav, du vil møde på akademistudiet, om at læse og skrive fagligt og arbejde metodisk. Du lærer fx om litteratursøgning, kildekritik og undersøgelsesdesign.

Indledende teknisk matematik forbereder dig til uddannelsen! 

Online undervisning

Du kan trygt følge faget hjemmefra.
- Faget overgår midlertidigt til digital undervisning i forbindelse med COVID-19.

Hvis corona-situationen ændrer sig, vil det også være muligt at gennemføre den resterende del af undervisningen med fysisk tilstedeværelse. Vi følger Uddannelses- og forskningsministerets anvisninger løbende.

Der tages udgangspunkt i den grundlæggende matematik, som rettet sig mod opstart på en videregående teknisk akademiuddannelse som f.eks. installatøruddannelsens, produktionsteknolog, driftsteknolog, byggekoordinator, m.fl.

Fagets indhold

  • Regneregler
  • Regnehierarki og regneregler
  • 1. og 2. grads-ligninger
  • Funktioner og rødder
  • Trigonometri og enhedscirkel


Forudsætningen er en PC med kamera, højtaler og mikrofon, samt adgang til internettet.