Sidste step på vejen til din diplomuddannelse, er dit afgangsprojekt.

Afgangsprojektet gør dig i stand til at identificere, analysere og arbejde med en række problemstillinger af tværfaglig og praksisorienteret karakter. Du bliver i stand til at identificere løsninger gennem brug af forskellige strategier, teorier og metoder.

For at du kan skrive dit afgangsprojekt, skal du have bestået alle de 6 obligatoriske fag og de 3 valgfag.

Indhold i faget:

Afgangsprojektet bygger på uddannelses øvrige moduler, og arbejder med:

  • din professionelle kompetenceudvikling
  • strategiske, videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver
  • projektopbygning og -skrivning

Niveau

Modulet er en del af den merkantile diplomuddannelse.

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.