Projektledelse (Diplom i ledelse) styrker dine lederevner og lærer dig, at varetage opgaven som leder af projekter eller stå for projektorganisering

Diplomuddannelsen i Projektledelse (Diplom i ledelse) er attraktiv for dig, der til daglig arbejder som projektleder, eller skal til at gøre det. 
Udvid din forståelse for de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter og projektledelse.

Med uddannelsen i Projektledelse styrker du ikke kun din egen praksis som leder, men bliver en vigtig brik til at hjælpe virksomheden og organisationen med at nå sine mål. Du bliver samtidig bedre til at effektivisere driften, styrke interessevaretagelse, styre økonomien, alt imens du navigerer efter organisationens værdier.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

Med en diplomuddannelse i Projektledelse får du styrket dine kompetencer i relation til ledelse og styring af projekter i forskellige brancher samt kommunikation og udvikling af teams. Du får nye ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit job fra dag ét af.

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Efter endt uddannelse kan du:

  • anvende nye ledelsesværktøjer til alle faser af projektarbejdet
  • arbejde professionel med teamledelse, engagement og motivation
  • identificere behov for ledelse og coaching
  • lede forandringer i dynamiske omgivelser