På faget IT i udførelsesfasen får du styr på IT-programmer til at planlægge og styre arbejdet i en byggeproces

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Byggekoordination.

IT i udførelsesfasen giver dig kompetencer til at anvende IT i planlægning og styring af arbejdet på byggepladsen.
Du lærer at anvende relevante digitale programmer til både planlægning og ressourcestyring, herunder digital mængdeberegning, prissætning, kalkulation, tilbudsgivning og kvalitetssikring.

Gennem undervisningen får du også viden om BIM (Bygnings Informations Modellering) og lovkrav om anvendelsen af IT i byggeriet.

Du vil efterfølgende kunne foretage digital tidsplanlægning og foretage valg af relevant udbudsmateriale på en projektweb.

Forudsætningerne for at kunne deltage på dette fag er at du har gennemført og bestået Ob1 "Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer".

Indhold i faget:

  • IT-programmer til planlægning og styring af byggeprocessen, digital mængdeudtagning, prissætning, kalkulation og kvalitetssikring
  • Digital tilbudsgivning
  • Bygnings Informations Modellering
  • Lovkrav om anvendelsen af IT i byggeriet
  • Proces- og stavdiagrammer
  • Location based planning

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker viden om BIM (Bygnings Informations Modellering) samt om lovkrav i forbindelse med anvendelse af IT i byggeriet, og ønsker redskaber til at foretage kvalitetssikring ved anvendelse af et digitalt program.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.