På faget Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen lærer du kunsten at kommunikere, samarbejde og overholde byggejuraen på byggepladsen

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Byggekoordination.

På faget Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen lærer du, at vurdere byggesagens juridiske problemstillinger på baggrund af en juridisk granskning og kunne formidle disse til byggesagens samarbejdspartnere.
Du lærer at formidle problemstillinger på tværs af faggrupper og opstille og vælge faglige løsningsmuligheder. Du bliver klædt på til kunne forstå de forskellige entrepriseformer samt det tværfaglige samarbejde med byggesagens øvrige parter, samt kunne håndtere relevante aftaler.

Du får kompetencer til at agere i overensstemmelse med reglerne i AB92 samt at håndtere byggesagens aktuelle aftaler juridisk. Endvidere får du kompetencer til at indhente tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter.

Indhold i faget:

  • Udbudsmateriale
  • Teknisk fælleseje
  • Indgåelse af aftaler
  • Entrepriseformer og aftale- og kontraktforhold under byggesagens gennemførelse
  • Målgruppeorienteret kommunikation, mundtlig, skriftlig og digitalt,
  • Vurdering og formidling af byggefaglige problemstillinger

Målgruppe

Faget er for dig, der arbejder som koordinator, og skal have styr på regler, aftaler og byggefaglige problemstillinger og samtidig kunne samarbejde og kommunikere med alle på pladsen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.