Med au faget Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg bliver du klædt på til at håndtere større industriinstallationer og elforsyningsanlæg - efteruddannelse Smart Academy

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i El-installation

Med faget Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg bliver du klædt på til at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i større industrivirksomheder. Du arbejder med elektriske installationer i bygninger og i både lav- og mellemspændingsdistributionsanlæg.

Endvidere lærer du at udarbejde regnskab og opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.  Ligesom du lærer at danne et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for virksomhedens økonomi og drift.

Du får kompetencer til håndtering af etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

Indhold i faget:

  • Projektering, udførelse og verificering af elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg inden for reglerne på området
  • Du lærer at bruge den nyeste teknologi til at projektere elektriske installationer i større industri
  • Udvælgelse af relevante, tidssvarende, energioptimerede og økonomisk fordelagtige løsninger
  • Du lærer at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer
  • Projektere, drive, efterse og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg
  • Planlægning, dimensionering og dokumentering af løsninger til distributionsnet og netstationer
  • Formidling af de løsninger, som du vælger, og begrunde dem ud fra teorien


 Uddanelsen er udviklet i samarbejde med Solar School.

Målgruppe

Faget er for dig, der arbejder med el i forvejen, og som ønsker at opdatere dig fagligt.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.