Afgangsprojektet er sidste skridt på vejen til din akademiuddannelse (AU) i Innovation, Produkt og Produktion er dit afgangsprojekt

  Obligatorisk afgangsprojekt på din akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion.

Når du har bestået akademifag svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste du mangler, for at færdiggøre din akademiuddannelse. 

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer, du gennemgår i løbet af uddannelsen. Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.
Dit afgangsprojekt i Ledelse er individuelt, og danner grundlaget for en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse en problemstilling
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende den valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form