I faget Logistik og Supply chain management får du en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt og taktisk niveau.

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen International transport og logistik, men kan også læses selvstændigt.

På faget Logistik og Supply chain management får du en forståelse for optimering af værdikæden. Du vil blive i stand til at udarbejde løsningsforslag, som tager højde for de logistiske indvirkninger.
Du får en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt og taktisk niveau.

Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet nationalt og internationalt perspektiv og specialiseringen relateres til den eller de forsyningskæder virksomhedens værdikæde opererer i.

Indhold i faget:

  • Værdikæden og dens plads i forsyningskæden
  • Logistisk effektivitet
  • Logistikanalyse
  • Differentierede logistikydelser
  • Kvalitetsstyring
  • Metodelære

Målgruppe

Faget er relevant for dig, der har behov for videreuddannelse indenfor logistik og værdikæden, og gerne vil kunne analysere virksomhedens forsyningskæde og logistik, og komme med forslag til højere effektivitet i værdikæden fra forsyning og produktion til distribution. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Tilmelding på denne side er for dig, der er i job. Hvis du er ledig kan du tilmelde dig her.