Lær at vurdere og afværge IT-trusler. På IT-sikkerhed lærer du om IT-sikkerhedstrusler og IT-sikkerhedsmekanismer, herunder fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Introduktion

På IT-sikkerhed bliver du i stand til at arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer indenfor IT-sikkerhed.

Du lærer bl.a. om

  • forebyggelse af IT trusler på det langsigtede plan, og hvordan du reagerer på trusler her og nu
  • hvordan du holder dig opdateret indenfor IT-sikkerhed, bl.a. for at kunne forebygge IT trusler udefra - trusler der er i konstant forandring
  • strategisk planlægning af virksomhedens IT-sikkerhed og hvordan den implementeres på et operativt plan

Relevans

Faget er relevant for dig, der gerne vil være med til at sikre virksomhedens IT-systemer mod trusler, og at kunne udarbejde strategier, politikker og procedurer indenfor IT-sikkerhed.

Udbytte

Med faget bliver du i stand til at

  • indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer for IT-sikkerhed
  • identificere almindelige sikkerhedsmæssige trusler og opstille konkrete scenarier for truslen
  • opstille mål og mekanismer for IT-sikkerheden som kan bruges i praksis

Praktisk

Du kan tage faget som en del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag.

Da faget foregår online, er det så fleksibelt at du kan tilpasse studiet til dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.