Akademiuddannelser

Få ny viden og praktiske værktøjer. Tag enkelte fag eller en hel videregående uddannelse.

Hvad er en akademiuddannelse (AU)?

Akademiuddannelser er voksenuddannelser, du kan tage på deltid. Du kan tilmelde dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.
En akademiuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Med en akademiuddannelse kan du tage en kort videregående uddannelse ved siden af dit job og få nye kompetencer, du kan benytte med det samme.

En Akademiuddannelse (AU) er perfekt til dig, der der allerede har erhvervserfaring, og gerne vil have tilført nye kompetencer og redskaber.
Uddannelsen foregår sideløbende med dit job, og derfor har vi stort fokus på den praktiske anvendelse og integration af konkrete redskaber, som du, som deltager kan benytte med det samme.

Du bestemmer selv tilrettelæggelsen

En akademiuddannelse tages på deltid og dvs. sideløbende med dit job, og du kan opbygge uddannelse helt efter dine ønsker og i dit eget tempo. Typisk varer en hel uddannelse 3 år. 

Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan anvende enkelte akademifag som selvstændige opkvalificeringskurser. Der intet krav om, at når du først er startet, skal du fortsætte.

Sådan er akademiuddannelsen opbygget

Ønsker du at tage en hel akademiuddannelse skal du vælge;

  • obligatoriske fag på minimum 20 ECTS
  • valgfag eller retningsspecifikke fag på maximum 30 ECTS
  • afgangsprojekt på 10 ECTS.

Akakdemiuddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via European Credit Transfer System (ECTS) med i alt 60 ECTS-point.

Alle fag afsluttes med en eksamen. Efterfølgende udstedes et enkeltfagsbevis.

Optagelseskrav til en akademiuddannelse

Uddannelsen retter sig mod dig der i forvejen har en uddannelse, har været på arbejdsmarkedet i minimum 2 år, og gerne vil have en videregående uddannelse eller specialisere dig inden for et særligt område - uden at skulle sige dit arbejde op.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser:

En relevant erhvervsuddannelse
En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
Eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
+ Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen.

Hvad er en merkonom?

Kald dig merkonom efter blot 40 ECTS-point. En fuld akademiuddannelse forudsætter, at du tager fag svarende til 60 ECTS-point, men du kan allerede kalde dig merkonom, når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddannelser. Dvs. du har mulighed for, at skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine  karrieremål.
Vælg frit mellem vores obligatoriske og valgfrie fag fra de merkantile akademiuddannelser (Finansiel rådgivning, Salg og markedsføring, Kommunikation og formidling, Økonomi- og ressourcestyring, International transport og logistik og Oplevelsesøkonomi)

Videre med en akademiuddannelse

Vil du læse videre, kan en akademiuddannelse? Din akademiuddannelse giver dig adgang til at søge ind på relevante diplomuddannelser.


Vi tilbyder følgende akademiuddannelser hos Smart Academy:

Søgningen gav intet resultat.