Få adgang til de redskaber dygtige forhandlere gør brug af i deres forhandlinger.

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Ledelse, men kan også læses selvstændigt.

At varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb er komplekst og kræver blandt meget andet også viden og forståelse for den ledelsesmæssig kontekst.
Faget giver dig ny viden og redskaber til, at planlægge og afvikle forhandlinger i en ledelsesmæssig kontekst. Du får indsigt i forskellige tilgange til forhandling og bliver introduceret til forskellige forhandlingsteknikker, som du lærer at bruge i praksis. På faget inddrages der situationer fra deltagernes eget arbejdsliv, og der arbejdes med praksisnære forhandlinger.

Indhold i faget:

  • forhandlingsteknik og forhandlingssituationer
  • psykologisk teori
  • kommunikation og forhandling
  • din rolle som forhandler

Målgruppe:

Ledelse og forhandling er relevant for dig, der gerne vil indgå som en kompetent sparringspartner i ledelsesmæssige forhandlinger.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.