På faget Statistik får du en teoretisk og praktisk viden om anvendelse af statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge

  Faget er et valgfag på Akademiudannelse Økonomi og ressourcestyring.

På faget Statistik lærer du, at udarbejde og vurdere statistiske analyser i et tværfagligt samarbejde og at bruge statistik til at belyse og analysere både samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Du lærer også at anvende statistik som et værktøj til at analysere en lang række økonomiske aspekter

Indhold i faget:

  •  Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  •  Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  •  Konfidensintervaller og hypotesetest
  •  Ensidig variansanalyse
  •  Regressionsanalyse
  •  Stikprøveudvælgelse

Målgruppe

Faget Statistik er relevant for dig, der gerne vil opnå indsigt i bearbejdning af data samt transformering af data til information, der kan give virksomheder et solidt beslutningsgrundlag.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.