På diplomfaget Human Resource Management og ledelse lærer du, at inddrage human ressource management perspektiver i varetagelsen af dine ledelsesopgaver.

  Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i Ledelse.

På diplomfaget Human Resource Management og ledelse får du nye perspektiver og værktøjer til ledelse og Human Resource Management (HRM), og bliver i stand til at inddrage HR Management-perspektiver i dine daglige ledelsesopgaver.
Du lærer, at håndtere komplekse HRM problemstillinger som en del af egen ledelsesmæssige praksis under hensyntagen til den organisatoriske kontekst, og medvirke til udvikling og gennemførelse af organisationens samlede HR-tiltag.

Indhold i faget:

  • Analysere, vurdere, vælge og anvende HRM metoder og redskaber i løsning af praktiske ledelsesopgaver såvel på strategisk som taktisk og operativt niveau samt begrunde valget
  • Understøtte, at de nødvendige kompetencer er til stede inden for eget ledelsesområde gennem tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere under hensyntagen til den organisatoriske kontekst

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil kunne håndtere komplekse HRM-problemstillinger som en del af din egen ledelsesmæssige praksis, og under hensyntagen til den organisatoriske kontekst.