Er du leder? Og vil du gerne udvikle både dig selv og den virksomhed, du er en del af?

Så er Diplomuddannelse i Ledelse måske noget for dig. På uddannelsen får du viden, metoder og redskaber til at udvikle både dig selv som leder, dine medarbejdere og den virksomhed, du er en del af.

Smart Academy udbyder uddannelsen i samarbejde med Ledernes Kompetencecenter og kombinerer et højt teoretisk og fagligt niveau med en meget praksisnær tilgang. Det betyder, at du i uddannelsen arbejder med dine egne ledelsesmæssige problemstillinger. Underviserne inddrager både dine, dine medstuderendes og andres praktiske cases i undervisningen.

Diplom i Ledelse er en anerkendt, kompetencegivende uddannelse, hvor du bl.a. lærer om det professionelle lederskab, kompetenceudvikling, kommunikation, forandringsledelse og strategisk ledelse.

Smart Academy udbyder uddannelsen i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter. Du kan læse mere om diplomuddannelsen hos Ledernes KompetenceCenter, og se datoer for undervisning i København her https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser-og-uddannelse/diplomuddannelse

Målgruppe

En diplomuddannelse i ledelse er særligt relevant for dig, hvis du er leder og gerne vil have større teoretisk og praktisk tyngde i dit lederskab. Diplomuddannelse i Ledelse er både for kommende og nuværende ledere i private og offentlige virksomheder.

Varighed

Diplomuddannelse i Ledelse er en deltidsuddannelse og tager 2-3 år.

En diplomuddannelse i ledelse svarer til et års fuldtidsstudie og giver 60 ECTS point.

Se flere