Diplomuddannelsen i Ledelse styrker dine lederevner, og giver dig en bred forståelse inden for teori om ledelse, organisation og strategi. På  diplomuddannelse i ledelse lærer du desuden at udforme og fortolke overordnede mål og strategier.

Hvad er en diplom i ledelse?

Diplom i ledelse er en praktisk orienteret, kompetencegivende lederuddannelse. Diplom i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.
Med en diplomuddannelse i ledelse kan du bygge ovenpå det, du allerede kan og uddan dig i dit eget tempo.

Sådan hjælper en diplom i ledelse dig

Med en diplomuddannelse i Ledelse får du udviklet dit eget ståsted som leder, så du kan stå endnu stærkere i din lederposition og håndtere vanskelige ledelsessituationer. Du får nye ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit job fra dag ét af.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse, relationer, strategi og forandringsledelse, og du lærer at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger.  Du får ikke alene styrket dine generelle ledelseskompetencer på diplomuddannelsen i Ledelse, men gennem din prioritering af valgmoduler får du også styrket dine specifikke lederkompetencer i forhold til virksomhedens strategiske mål.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

Uddannelsen bygger videre på dine nuværende lederkompetencer og bidrager til en professionalisering af din ledelse i forhold til organisationens nuværende og fremtidige udfordringer. 
Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Efter endt uddannelse kan du:

  • anvende nye ledelsesværktøjer, der styrker dit personlige lederskab og udvikler dine ledelseskompetencer
  • analysere og reflektere over sammenhænge og processer
  • identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling
  • gennemføre anerkendende og udviklende samtaler