STYRK DIT LEDERSKAB MED EN DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE

Diplomuddannelsen i Ledelse styrker dine lederevner, og giver dig en bred forståelse inden for teori om ledelse, organisation og strategi.
På Diplom i ledelse lærer du desuden at udforme og fortolke overordnede mål og strategier.

Hvad er en diplom i ledelse?

Diplom i ledelse er en praktisk orienteret, kompetencegivende lederuddannelse. Diplom i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.
Med en diplomuddannelse i ledelse kan du bygge ovenpå det, du allerede kan og uddan dig i dit eget tempo. Du får effektiv læring og inspiration til dit lederjob.

Overvejer du en diplom i ledelse?

Diplomuddannelsen i ledelse er speciel attraktiv for dig, der sidder i et lederjob eller har en koordinerende leder- eller støttefunktion.

Med en diplomuddannelse i Ledelse får du udviklet dit eget ståsted som leder, så du kan stå endnu stærkere i din lederposition og håndtere vanskelige ledelsessituationer. Du får nye ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit job fra dag ét af.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse, relationer, strategi og forandringsledelse, og du lærer at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger.  Du får ikke alene styrket dine generelle ledelseskompetencer på diplomuddannelsen i Ledelse, men gennem din prioritering af valgmoduler får du også styrket dine specifikke lederkompetencer i forhold til virksomhedens strategiske mål.