På diplomfaget Teamledelse får du værktøjer til, at lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og forhandlende processer for et team.

  Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i Ledelse.

På diplomfaget Teamledelse får du redskaber til at udvikle og motivere dit team til en performance på højeste niveau. 
Du lærer, at analysere problemer og udvikle teams, at håndtere og løse konflikter i et team. Du får ny viden og værktøjet til, at vurdere team som organiseringsform og tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance.

Indhold i faget:

  • lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i team
  • analysere problemer, løse konflikter og udvikle team
  • teammotivation, præstationer og trivsel

Målgruppe:

Faget er for dig, der arbejder med teams, og gerne vil styrke dine kompetencer inden for  refleksiv teamledelse og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver.