På diplomfaget Eksternt og internt regnskab lærer du, at forstå de væsentligste teorier og metoder inden for udarbejdelse af årsrapporten og virksomhedens økonomiske styring

  Faget er et retningsspecifikt fag på Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab.

På faget Eksternt og internt regnskab lærer du, at udarbejde årsregnskab og relevante økonomiske beslutningsgrundlag.
Du får ny viden og værktøjer til, at reflektere over og identificere de mest optimale styringsværktøjer og modeller til anvendelse i virksomhedens løbende rapportering, årsregnskab og beslutningsgrundlag

Du lærer også at håndtere og reflektere over regnskabsudfordringer og opgaver.

Indhold i faget:

  • datagrundlaget for en virksomheds løbende transaktionsanalyser
  • principper for og udarbejdelse af, analyse og vurdering af en virksomheds årsrapport
  • inddragelse af omkostningsteori i relation til en virksomheds generelle rapportering, styring og beslutningsopgaver
  • valg og vurdering af en virksomheds rapporterings- og styringssystem
  • udarbejdelse af beslutningsgrundlag til løsning af en virksomheds løbende økonomiske styring på kort og lang sigt i relation til aktiviteter, kapacitet, likviditet og finansiering

Målgruppe:

Faget er særligt relevant for dig, der ønsker en dyb forståelse og indsigt i regnskabs- og økonomifunktionens aktiviteter og processer i mindre og mellemstore virksomheder eller revisions- og finansieringsvirksomheder.