På diplomfaget Investering og finansiering lærer du, at håndtere og reflektere over mulighederne for at strukturere eller omstrukturere en mellemstor virksomheds investeringsportefølje samt kapital struktur

  Faget er et retningsspecifikt fag på Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab.

På faget Investering og finansiering får du ny viden og værktøjer til udarbejde og lave anbefaleringer til investeringspolitik/porteføljestruktur og kapitalstruktur. Du får metoder til, at se vurdere reduktion af finansiel risiko.

Formålet med faget er at øge din indsigt i vurderingen af investerings- og finansieringsmæssige alternativer med udgangspunkt i de nyeste teorier og metoder indenfor området.
Vi fokuserer på adgang til kapital og valg af virksomhedens kapitalstruktur, samt på investeringssiden, valg af portefølje sammensætninger via risiko og dermed afkastkrav fra kapitaludbyderne.

Indhold i faget:

  • kapitalmarkedernes rolle og funktion
  • alternative finansieringsformer og valg af kapitalstruktur (Gearing)
  • porteføljeteori – valg af portefølje med inddragelse af rentestruktur og risiko
  • prissætning af finansielle instrumenter og metoder til reduktion af risiko
  • generationsskifte

Målgruppe

Faget er for dig, som arbejder med finansielle instrumenter og deres virke både som investerings- og finansieringskilde.