Få styr på de styringstekniske begreber

Indeholder arbejdsprocesser med anvendelse af PLC systemer på mindre automatiske enheder, herunder programmerings- og styringsdesign til automationsanlæg. Samt reguleringsprincipper og industriel kommunikation.

   Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i Automation & Drift.

Du får viden om:

  • Opbygning og afvikling af PLC-programmer og industriel kommunikation
  • Aktuatorer, sensorer og PLC-hardware
  • Motorstyring
  • Grundlæggende reguleringstekniske begreber
  • Udvikling af operatørinterface.

Udbytte

Ved at anvende relevante standarder og normer i relation til udvikling af styringer til mindre maskiner og automatisering af anlæg kan du udforme dokumentation for mindre automatiske anlæg under anvendelse af relevante it-værktøjer.

Efter Styring og Regulering kan du:

  • Udføre struktureret PLC-programudvikling og udvikle tidssvarende HMI-løsninger
  • Gennemføre funktionsafprøvning i forbindelse med udvikling af styringer
  • Gennemføre analyser af udviklingsbehov og ændringer i relation til styring af en mindre maskine.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Automation og drift og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Styring og regulering er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med styring og regulering. Du kan fx være elektriker, elektronikmekaniker, procesoperatør,