Med diplom faget Strategisk ledelse får du værktøjer til at udvikle din ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i praksis.

  Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i Ledelse.

På diplomfaget Strategisk ledelse får du værktøjerne til at omsætte din strategi til handlinger og ikke mindst resultater.
Et erhvervsliv i konstant forandring stiller konstant nye krav til, hvordan du som leder skaber værdi og resultater i din forretning. På faget Strategisk ledelse lærer du, at omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis, og du får værktøjer til at identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling.

Indhold i faget:

  • Teorier og metoder inden for strategi og organisation
  • Den strategiske beslutningsproces
  • Strategiske analyseredskaber
  • At identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk udvikling og forankring

Målgruppe:

Faget er for dig, som gerne vil udvikle dine kompetencer til at arbejde med strategisk ledelse og organisationsudvikling.